Książka informacyjna

Choroby układu krążenia

Obecnie dokładnie na świecie choroby układu krążenia są główną przyczyną śmierci. Bardzo często, z uszkodzeniem układu krążenia, osoba całkowicie traci zdolność do pracy. W tego typu chorobach cierpią zarówno różne części serca, jak i naczyń krwionośnych. Na narządy krążenia wpływają zarówno mężczyźni, jak i kobiety, a takie dolegliwości można zdiagnozować u pacjentów w różnym wieku. Biorąc pod uwagę istnienie dużej liczby chorób należących do tej grupy, należy zauważyć, że niektóre z nich występują częściej u kobiet, a inne wśród mężczyzn.

Struktura i funkcje układu krążenia

Ludzki układ krążenia obejmuje serce, tętnice, żyły i naczynia włosowate. W anatomii zwykle rozróżnia się duży i małe kółka krążenie krwi. Kręgi te tworzą naczynia, które opuszczają serce. Kręgi są zamknięte.

Małe kółkokrążenie krwi ludzkiej składa się z pnia płucnego i żył płucnych. Rozpoczyna się wielki krąg krążenia krwi aortaktóry wychodzi z lewej komory serca. Krew z aorty dostaje się do dużych naczyń, które są wysyłane do głowy, ciała i kończyn osoby. Duże naczynia rozgałęziają się na małe, przechodząc do tętnic wewnątrzorganicznych, a następnie do tętniczek i naczyń włosowatych. To naczynia włosowate są odpowiedzialne za procesy metaboliczne między tkankami a krwią. Następnie naczynia włosowate łączą się w żylaki postkapilarne, które łączą się w żyłach - początkowo w obrębie organów wewnętrznych, a następnie w zewnątrzorganiczne. Krew wraca do prawego przedsionka przez górną i dolną żyłę główną. Bardziej szczegółowo, strukturę układu krążenia ilustruje jego szczegółowy schemat.

Ludzki układ krwionośny zapewnia ciału dostarczanie substancji odżywczych i tlenu do tkanek, odpowiada za usuwanie szkodliwych produktów procesów metabolicznych, transportuje je do przetwarzania lub usuwania z organizmu ludzkiego. Układ krążenia przenosi również pośrednie produkty metaboliczne między narządami.

Przyczyny chorób układu krążenia

Ze względu na to, że specjaliści rozróżniają wiele chorób układu krążenia, istnieje wiele przyczyn, które je wywołują. Przede wszystkim na manifestację tego typu chorób wpływa zbyt duże napięcie nerwowe w wyniku poważnego urazu psychicznego lub długotrwałych silnych doświadczeń. Inną przyczyną chorób układu krążenia jest miażdżycato wywołuje zdarzenie choroba niedokrwienna serca.

Choroby układu krążenia objawiają się również z powodu infekcji. Tak więc z powodu ekspozycji na paciorkowce beta-hemolityczne grupy A rozwija się dana osoba reumatyzm . Zakażenie robactwem paciorkowcem, enterokokiem, gronkowcem złocistym wywołuje septyczne zapalenie wsierdzia, zapalenie osierdzia, zapalenie mięśnia sercowego.

Przyczyną niektórych chorób układu krążenia są naruszenia płodu w okresie prenatalnym. Konsekwencje takich zaburzeń są często wrodzone choroba serca.

Ostra niewydolność sercowo-naczyniowa może rozwinąć się u ludzi w wyniku urazów, prowadząc do obfitej utraty krwi.

Eksperci identyfikują nie tylko wymienione przyczyny, ale także szereg czynników, które przyczyniają się do manifestacji skłonności do chorób narządów układu sercowo-naczyniowego. W tym przypadku mówimy o dziedzicznej predyspozycji do chorób, obecności złych nawyków (palenie tytoniu, regularne picie, brak aktywności fizycznej), niewłaściwe podejście do żywienia (zbyt słone i tłuste potrawy). Ponadto choroby układu krążenia częściej przejawiają się w zaburzeniach metabolizmu lipidów, w obecności zmian w układzie hormonalnym (menopauza u kobiet) i nadwadze. Dolegliwości innych układów organizmu, przyjmowanie niektórych leków może również wpływać na rozwój takich chorób.

Objawy

Ludzki układ krążenia działa w taki sposób, że dolegliwości związane z chorobami można zmieniać. Choroby układu krążenia mogą objawiać się objawami, które nie są charakterystyczne dla chorób niektórych narządów. Fizjologia ludzkiego ciała jest taka, że ​​wiele objawów w różnym stopniu i przy różnej intensywności może wystąpić przy wielu różnych dolegliwościach.

Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że na początkowych etapach niektórych chorób, kiedy układ krążenia nadal wykonuje swoje funkcje stosunkowo normalnie, pacjenci nie odczuwają żadnych zmian w ciele. W związku z tym choroby można zdiagnozować tylko przypadkowo, kontaktując się ze specjalistą z innego powodu.

W przypadku chorób układu krążenia pacjent ma charakterystyczne objawy: niewydolność sercarównież ból, duszność, duszące uczucie, sinica, obrzęk i inni

Ważnym objawem jest obecność zmian w biciu serca. Jeśli dana osoba jest zdrowa, wówczas w stanie spoczynku lub niewielkiego wysiłku fizycznego nie odczuwa własnego bicia serca. U osób z niektórymi chorobami układu krążenia bicie serca można wyraźnie wyczuć nawet przy niewielkim wysiłku fizycznym, a czasem w spoczynku. Chodzi o to tachykardia - manifestacja szybkiego bicia serca. Taki objaw występuje w wyniku zmniejszenia funkcji skurczowej serca. Podczas jednego skurczu serce wysyła mniej krwi do aorty niż zwykle. Aby zapewnić normalny dopływ krwi do organizmu, serce musi kurczyć się z większą częstotliwością. Ale taki sposób działania serca nie może być korzystny, ponieważ wraz ze wzrostem bicia serca faza relaksacji serca staje się krótsza, w której zachodzą procesy w mięśniu sercowym, które mają na nią pozytywny wpływ i przywracają jego wydajność.

W chorobach układu krążenia często pojawiają się również przerwy, to znaczy nieregularna czynność serca. Arytmia pacjent czuje się jak tonące serce, po którym następuje silny krótki rytm. Czasami przerwy są sporadyczne, czasem zajmują pewien czas lub występują stale. W większości przypadków występują przerwy w tachykardii, ale z rzadkim rytmem serca można je również zaobserwować.

Ból serca często martwi pacjentów cierpiących na choroby układu krążenia. Ale ten objaw z różnymi dolegliwościami ma inne znaczenie. Tak więc w przypadku choroby niedokrwiennej serca ból jest głównym objawem, a w przypadku innych chorób układu sercowo-naczyniowego objaw może być wtórny.

W przypadku choroby niedokrwiennej serca ból objawia się w wyniku braku dopływu krwi do mięśnia sercowego. Ból w tym przypadku trwa nie dłużej niż pięć minut i ma charakter ściskający. Występuje w napadach, głównie podczas ćwiczeń lub w niskiej temperaturze. Ból ustaje po zażyciu Nitrogliceryna. Taki ból jest powszechnie nazywany dusznicą bolesną. Jeśli ten sam ból występuje u osoby podczas snu, nazywa się todusznica bolesna pokój

Ból z innymi chorobami układu krwionośnego ma charakter bólowy, może trwać przez inny okres. Po przyjęciu leku ból z reguły nie ustępuje. Ten objaw obserwuje się przy zapalenie mięśnia sercowego, wady serca, zapalenie osierdzia, nadciśnienie tętnicze i inni

Często z chorobami układu krążenia pacjent cierpi na duszność. Duszność objawia się w wyniku zmniejszenia funkcji skurczowej serca i stagnacji krwi w naczyniach, co obserwuje się w tym przypadku. Duszność często wskazuje na rozwój niewydolności serca u pacjenta. Jeśli mięsień sercowy jest nieco osłabiony, duszność wystąpi dopiero po wysiłku. A przy ciężkiej postaci choroby duszność może wystąpić u leżących pacjentów.

Obrzęk jest uważany za charakterystyczny objaw niewydolności serca. W tym przypadku z reguły mówimy o niewydolności prawej komory. Z powodu zmniejszenia funkcji skurczowej prawej komory występuje stagnacja krwi, wzrasta ciśnienie krwi. Z powodu stagnacji krwi jego płynna część wchodzi do tkanek przez ściany naczyń krwionośnych. Początkowo obrzęk zwykle pojawia się na nogach. Jeśli praca serca dalej słabnie, wówczas płyn zaczyna gromadzić się w jamie opłucnej i jamy brzusznej.

Innym charakterystycznym objawem w chorobach układu krążenia jest sinica. Wargi, czubek nosa i palce kończyn nabierają niebieskawego odcienia. Wynika to z przekazywania krwi przez skórę. Krew zawiera dużo przywróconych hemoglobinaco dzieje się z powolnym przepływem krwi w naczyniach włosowatych z powodu powolnych skurczów serca.

Niewydolność naczyń mózgowych

Obecnie udar naczyniowy mózgu jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności. Każdego roku liczba takich pacjentów szybko rośnie. Co więcej, krążenie mózgowe często pogarsza się u ludzi w środkowych latach.

Pogorszenie krążenia mózgowego często występuje z powodu nadciśnienia i miażdżycy mózgu. Osoby z zaburzeniami krążenia mózgowego mają zadowalający stan, pozostając w normalnych warunkach. Ale jeśli to konieczne, zwiększone krążenie krwi, ich zdrowie dramatycznie się pogarsza. Może się to zdarzyć przy wysokiej temperaturze powietrza, aktywności fizycznej, przepracowanie. Osoba zaczyna cierpieć z powodu hałasu w głowie, zawroty głowybóle głowy Zmniejsza się niepełnosprawność, pogarsza się pamięć. Jeśli takie objawy występują u pacjenta przez co najmniej trzy miesiące i powtarzają się co najmniej raz w tygodniu, mówimy o diagnozie ”niewydolność naczyń mózgowych".

Niewydolność krążenia prowadzi do udar mózgu. Dlatego, gdy tylko osoba ma pierwsze objawy tej choroby, konieczne jest natychmiastowe leczenie mające na celu poprawę krążenia mózgowego.

Po przeprowadzeniu kompleksowej diagnozy i szczegółowej konsultacji lekarz określa schemat leczenia i decyduje, w jaki sposób maksymalnie poprawić krążenie krwi pacjenta. Musisz rozpocząć kurs leczenia i natychmiast przyjąć przepisane leki. Przebieg leczenia obejmuje nie tylko leki poprawiające krążenie krwi, ale także kompleks witamin, środków uspokajających. Leki poprawiające ukrwienie są również koniecznie uwzględnione w tym przebiegu leczenia. Istnieje wiele takich środków, które mają działanie przeciw niedotlenieniu, rozszerzające naczynia krwionośne, nootropowe.

Oprócz leczenia uzależnień od narkotyków pacjent musi podjąć działania mające na celu zmianę stylu życia. Bardzo ważne jest, aby spać wystarczającą ilość czasu - około 8-9 godzin, aby uniknąć dużych obciążeń, robić regularne przerwy w ciągu dnia roboczego. Liczy się spokój i brak negatywnych emocji. Konieczne jest przebywanie jak najwięcej na świeżym powietrzu, aby przewietrzyć pomieszczenie, w którym przebywa pacjent. Ważne i dieta: w diecie musisz ograniczyć węglowodany, sól, tłuszcze. Natychmiast przestań palić. Wszystkie te zalecenia pomogą zatrzymać rozwój choroby.

Diagnostyka

Lekarz może zidentyfikować wiele objawów podczas badania pacjenta. Tak więc, po zbadaniu, czasami stwierdza się obecność zwiniętych tętnic skroniowych, silne pulsowanie tętnic szyjnych, pulsację aorty. Przy pomocy perkusji wyznaczane są granice serca.

W trakcie osłuchiwania słychać zmieniony dźwięk dźwięków, dźwięków.

W procesie diagnozowania chorób układu krążenia stosowane są instrumentalne metody badawcze. Najprostszą i najczęściej stosowaną metodą jest elektrokardiogram. Ale wyniki uzyskane w trakcie takiego badania należy ocenić, biorąc pod uwagę dane kliniczne.

Oprócz metody EKG kardiografia wektorowa, echokardiografia, fonokardiografia, które pozwalają ocenić stan i pracę serca.

Oprócz badań serca prowadzone są również różnorodne badania przepływu krwi. W tym celu określa się prędkość przepływu krwi, objętość krwi i masę krążącej krwi. Hemodynamika jest określana przez badanie minimalnej objętości krwi. W celu odpowiedniej oceny stanu czynnościowego układu sercowo-naczyniowego pacjenci przechodzą testy wysiłkowe, wstrzymywanie oddechu, testy ortostatyczne.

Informacyjnymi metodami badawczymi są również prześwietlenie serca i naczyń krwionośnych, a także rezonans magnetyczny. Badania laboratoryjne moczu, krwi, analiza biochemiczna.

Leczenie

Leczenie zaburzeń krążenia jest przeprowadzane tylko przez specjalistę, wybierając taktykę, w zależności od objawów konkretnej choroby pacjenta. Naruszenie krążenia mózgowego, a także ostre zaburzenia krążenia innych narządów należy leczyć natychmiast po ustaleniu diagnozy, od tego zależy wynik leczenia. Niebezpiecznym stanem jest przejściowe zaburzenie dopływu krwi do mózgu, które zwiększa ryzyko udaru mózgu.

Najłatwiejszy sposób leczenia choroby w pierwszych stadiach jej rozwoju. Leczenie może być zarówno medyczne, jak i chirurgiczne. Czasami pożądany efekt pozwala uzyskać elementarną zmianę stylu życia. Czasami dla powodzenia leczenia musisz połączyć kilka metod. Leczenie uzdrowiskowe zaburzeń krążenia z wykorzystaniem szeregu procedur fizjoterapeutycznych, ćwiczenia fizjoterapeutyczne są również szeroko praktykowane.

Jak poprawić krążenie krwi

Niestety większość ludzi myśli o tym, jak poprawić krążenie krwi, gdy cierpi na określoną chorobę lub zdiagnozowano słabe krążenie krwi.

Tymczasem każda osoba może spełnić wszystkie zalecenia dotyczące poprawy krążenia krwi. Przede wszystkim ważne jest, aby zapewnić codzienną aktywność fizyczną, która pozwala aktywować krążenie krwi. Szczególnie ważne jest wykonywanie ćwiczeń fizycznych dla osób pracujących podczas siedzenia. W takim przypadku dopływ krwi do miednicy jest zaburzony, a inne narządy również cierpią. Dlatego przede wszystkim szybki marsz wpływa w tym przypadku na ogólny stan ciała. Ale pomiędzy pracą, która powinna być wykonywana co najmniej raz na 2-3 godziny, możesz wykonywać wszystkie rodzaje ćwiczeń. W przypadku niewydolności krążenia mózgu ćwiczenia należy wykonywać również regularnie, ale z mniejszą intensywnością.

Równie ważnym punktem jest utrzymanie prawidłowej masy ciała. Aby to zrobić, ważne jest dostosowanie diety poprzez włączenie do menu warzyw, owoców, ryb, produktów mlecznych. Ale wędzone mięso, tłuste potrawy, ciasta, słodycze powinny być wyłączone z diety. Ważne jest uwzględnienie naturalnych potraw w diecie i lepiej całkowicie wykluczyć sztuczne jedzenie. Jeśli dana osoba ma niewydolność krążenia, palenie i picie są przeciwwskazane. Krążenie obwodowe może również poprawić niektóre leki, ale powinny być przepisywane tylko przez lekarza. Czasami takie leki są również przepisywane kobietom w ciąży w celu aktywacji krążenia krwi płodu.

Aby wzmocnić układ nerwowy, pełny sen, pozytywne emocje są ważne. Poprawa występuje u osób, które potrafią przełożyć wszystkie te zalecenia na praktykę.

Zapobieganie

Wszystkie powyższe metody są skutecznymi środkami zapobiegania chorobom tego typu. Metody zapobiegania chorobom układu krążenia powinny mieć na celu obniżenie poziomu cholesterolu, a także przezwyciężenie braku aktywności fizycznej. Istnieje wiele naukowo udowodnionych faktów, że zmiany stylu życia mogą skutecznie zmniejszać ryzyko chorób układu krążenia. Ponadto ważne jest terminowe leczenie wszystkich chorób zakaźnych, które mogą powodować komplikacje.

Obejrzyj wideo: 83. Choroby układu krążenia (Luty 2020).

Popularne Wiadomości

Kategoria Książka informacyjna, Następny Artykuł

Wstrząs kardiogenny (niewydolność lewej komory)
Choroba

Wstrząs kardiogenny (niewydolność lewej komory)

Informacje ogólne Ostra niewydolność lewej komory (wstrząs kardiogenny) to ostry rozwój niewydolności serca wynikający z upośledzenia funkcji skurczowej i / lub dysastolicznej lewej komory. VLSH charakteryzuje się żywymi objawami klinicznymi zastoju żylnego w krążeniu płucnym.
Czytaj Więcej
Zespół Guillain-Barré (ostre zapalenie wielokradłowe)
Choroba

Zespół Guillain-Barré (ostre zapalenie wielokradłowe)

Informacje ogólne Zespół Guillain-Barré (inna nazwa ostrego zapalenia wielojądrzastego) to ostra zapalna poliradikuloneuropatia, która objawia się zaburzeniami wegetatywnymi, niedowładem niedowładu i naruszeniem wrażliwości. W wyniku tej choroby osoba jest w stanie całkowitego lub częściowego bezruchu.
Czytaj Więcej
Rzeżączka
Choroba

Rzeżączka

Informacje ogólne Rzeżączka (od greckiego terminu „rzeżączka”, po raz pierwszy użyta przez lekarza Galena w znaczeniu „wygaśnięcie nasion”) jest zakaźną chorobą przenoszoną drogą płciową, zwykle przenoszoną przez kontakt seksualny. Chorobę wywołują specjalne mikroorganizmy - gonokoki Neusser lub gonorrhoeae Neisseria.
Czytaj Więcej
Zapalenie krtani i tchawicy
Choroba

Zapalenie krtani i tchawicy

Informacje ogólne Zapalenie krtani i tchawicy (kod mcb-10 J04.2 / J37.1) jest połączoną zapalną chorobą krtani i tchawicy pochodzenia zakaźno-alergicznego, wywołaną przez czynnik zakaźny o charakterze wirusowym lub bakteryjnym, przebiegający w ostrej lub przewlekłej postaci. Szczególnie ważne jest ostre zapalenie krtani i tchawicy (kod ICB-10 J04.
Czytaj Więcej