Choroba

Otwórz owalne okno

Informacje ogólne

Kiedyś w medycynie stało się możliwe prowadzenie badań za pomocą ultradźwięków. Dzięki temu specjaliści mogli przeprowadzić bardzo szczegółowe badania narządów wewnętrznych, a tym samym znaleźć te anomalie, o których obecności lekarze nawet wcześniej nie wiedzieli. Tak zwane okno owalne jest jedną z takich anomalii. Poniżej omówimy cechy tego naruszenia.

Kiedy jest to norma fizjologiczna?

Owalny otwór znajduje się między dwoma przedsionkami - prawym i lewym. Otwarte owalne okno w sercu dziecka zwykle obserwuje się podczas rozwoju płodu. W tym okresie płód otrzymuje tlen przez pępowinę, płuca dziecka jeszcze nie pracują, więc nie wymaga dużej ilości tlenu. Dlatego, gdy krążenie płucne jest zamknięte, część krwi z prawego przedsionka jest odprowadzana przez otwarte owalne okno u dziecka. To okno w sercu dziecka zamyka zawór, który działa jak drzwi sprężyny i otwiera się wyłącznie w kierunku lewego przedsionka.

Jednak otwarte owalne okno w sercu dzieci jest normą tylko w okresie rozwoju płodowego. Kiedy dziecko się rodzi, po pierwszym oddechu płuca są oczyszczane z płynu wewnątrzmacicznego. Są wypełnione powietrzem i krwią, wchodząc do krążenia płucnego. To uzupełnia funkcję tego otworu. Ze względu na wzrost ciśnienia w lewym przedsionku zastawka okienna jest bardzo mocno dociśnięta do przegrody międzyprzedsionkowej, a owalne okno w sercu noworodka zamyka się, ponieważ wszystkie warunki przyczyniają się do tego, że stopniowo przerasta. Jednak rejestrowane są anomalie, w których otwarte owalne okno u noworodków nie zamyka się w odpowiednim czasie.

Co należy uznać za normę?

Proces zamykania owalnego okna zwykle występuje u dziecka w wieku od 3 miesięcy do 2 lat. Ale jeśli mówimy o wariantach normy, to taka „dziura” w sercu 5-letniego dziecka również nie jest uważana za anomalię.

Według statystyk około połowa dzieci w 10–25% dorosłych ma zamknięte owalne okno. Ten warunek nie jest zdefiniowany jako wada. W medycynie definiuje to skrót MARS, który oznacza niewielką anomalię w rozwoju serca. W tym przypadku struktura serca różni się od normy anatomicznej, ale ta patologia nie jest zagrożona przez zdrowie.

Badanie na ten temat naukowcy przeprowadzili w 1930 r. Zbadano strukturę 1100 serc, w wyniku czego naukowcy uzyskali następujące wyniki: 35% ochotników miało otwarte owalne okno, 6% miało średnicę 7 mm (połowa z nich to dzieci, które nie miały jeszcze 6 miesięcy). Naukowcy odnotowali dużą średnicę otworu u dorosłych w 3% przypadków.

Wymiary w normie owalnego okna mogą być różne - od 3 do 19 mm. Najczęściej ten rozmiar wynosi 4,5 mm. Zależy to bezpośrednio od wieku osoby, a także od wielkości jego serca. Ale jeśli lekarz określi wskazania do operacji, to nie bierze się pod uwagę wielkości otworu, ale ile to pokrywa zastawka i stopień kompensacji.

Kiedy taki stan jest patologiczny?

Otwarte owalne okno w sercu osoby dorosłej lub dziecka nie jest stanem patologicznym. W końcu nie powoduje to naruszenia przepływu krwi, ale objawia się tylko wtedy, gdy dana osoba jest narażona na silny wysiłek fizyczny, jeśli martwi się atakami kaszlu.

W takich przypadkach obserwuje się problemy u dziecka i dorosłego pacjenta:

 • Jeśli z wiekiem serce dziecka staje się większe, ale zastawka nie rośnie. W takim przypadku owalne okno nie jest tak gęste, jak powinno być. W rezultacie krew może przepływać z przedsionka do przedsionka, w wyniku czego wzrośnie obciążenie na nich.
 • Jeśli rozwiną się choroby lub warunki, w których wzrasta ciśnienie w prawym przedsionku. W rezultacie drzwi zaworu otwierają się nieznacznie w kierunku lewego przedsionka. Jest to możliwe w przypadku chorób żył kończyn dolnych, przewlekłych dolegliwości płuc, połączonej patologii serca, narodziny i ciąża.

W takich sytuacjach lekarz musi stale monitorować stan pacjenta, aby nie przegapić momentu, w którym stan kompensacji ulega dekompensacji.

W niektórych przypadkach ta anatomiczna funkcja nawet łagodzi ten stan i może przedłużyć życie danej osoby. Jest to odnotowane w pierwotnym nadciśnieniu płucnym. W tym stanie krew jest pod ciśnieniem w naczyniach płucnych. Pacjent cierpi na dusznośćosłabienie, kaszel, omdlenie. Jeśli owalne okno jest otwarte, wówczas część krwi dostaje się do lewego przedsionka z krążenia płucnego. W rezultacie naczynia płucne są rozładowane, a nasilenie nieprzyjemnych objawów jest zmniejszone.

Dlaczego owalne okno się nie zamyka?

Obecnie istnieje wiele założeń i teorii na temat tego, dlaczego „dziura” w sercu noworodka nie zamyka się w normalnych warunkach. Jednak nadal nie ma jasnych informacji na ten temat. Jeśli zastawka nie rośnie wraz z obwodem owalnego okna, lekarze określają stan, taki jak cecha ciała. Często potwierdza to echokardiografia serca, ponieważ podczas tej procedury bardzo często się to znajduje.

Czasami zawór jest początkowo mały, więc nie może całkowicie zamknąć tego otworu. Takie niedorozwój zastawki może być związany z różnymi czynnikami wpływającymi na płód w procesie jego powstawania:

 • picie i palenie podczas ciąży;
 • kontakt ze szkodliwymi substancjami toksycznymi;
 • słaba ekologia;
 • chroniczny stres.

Dlatego dzieci, które mają owalny otwór, często rodzą się przedwcześnie, niedojrzałe, diagnozuje się je z różnymi patologiami rozwoju wewnątrzmacicznego.

Jak manifestuje się ta patologia?

Wyrażone objawy kliniczne z taką patologią są nieobecne, a jego obecność zwykle wykrywa się z reguły przypadkowo. W większości przypadków w tym stanie nie obserwuje się konsekwencji i powikłań.

Niektóre objawy mogą wystąpić, jeśli stan ten jest połączony z innymi chorobami. Jest to możliwe w przypadku zaburzeń hemodynamicznych (to znaczy prawidłowego przepływu krwi przez komory). Dzieje się tak w przypadku połączonych wad serca, na przykład:

 • wady zastawki mitralnej, zastawki trójdzielnej;
 • otwarty przewód tętniczy.

Komory serca są przeciążone, przegroda przedsionkowa jest rozciągnięta. W rezultacie zawór nie spełnia swoich funkcji, odnotowano prawe lewe obejście.

Oznaki tego stanu u dzieci

 • Ten stan u niemowląt może wywoływać częste choroby oskrzeli i płuc. Kiedy obserwuje się okres stresu, to znaczy, kiedy dziecko płacze, kaszle, wysiłek fizyczny, cierpi na atak astma oskrzelowa i inni, jego trójkąt nosowo-wargowy staje się sinic, jego usta stają się niebieskie. Nawiasem mówiąc, czasami ta anomalia wyjaśnia również, dlaczego usta dorosłego zmieniają kolor na niebieski.
 • Dziecko z taką patologią może pozostawać w tyle w rozwoju, rosnąć wolniej. Kiedy dziecko jest zaangażowane w wychowanie fizyczne, przejawia silne zmęczenie i duszność, nieodpowiednie do stresu.
 • Zauważono omdlenie, objawiające się spontanicznie i niewytłumaczalnie. Najczęściej objaw ten objawia się u młodych ludzi z chorobami żył nóg.

Znaki u dorosłych

 • Dorosły ma oznaki nadciśnienia płucnego i przeciążenia prawego serca z wiekiem. Zostało to ujawnione podczas badania.
 • Takie znaki prowadzą do zakłócenia EKG: przewodzenie wzdłuż prawej nogi wiązki Jego jest zakłócone, zwiększa się wielkość prawego serca.
 • Jeśli dorosły ma tę dziurę otwartą, jest bardziej prawdopodobne, że się rozwinie migreny, co potwierdza statystyki.
 • Istnieją dowody, że przy takiej anomalii prawdopodobieństwo rozwoju udar mózgu lub zawał serca. Stan, w którym ciało obce, zakrzep lub część guza dostają się do układu tętniczego z żyły, nazywa się paradoksalną zatorowością. Gdy takie cząstki dostaną się do naczyń krwionośnych serca, dochodzi do zawału mięśnia sercowego. Kiedy pojawiają się w naczyniach nerek, dochodzi do zawału nerki. Kiedy te elementy dostaną się do naczyń mózgu, następuje udar niedokrwienny lub przejściowy atak niedokrwienny.
 • Objaw paradoksalny, taki jak platypnea-ortodeoksja. W tym stanie osoba cierpi na duszność, gdy wstaje z łóżka. Duszność znika, gdy ponownie zajmuje pozycję leżącą.

Jak określić obecność takiej anomalii?

Podczas kontroli

Dzięki badaniu zewnętrznemu nie można ustalić obecności takiej patologii. Czasami nawet w szpitalu położniczym lekarze podejrzewają, że dziecko ma owalne okno otwarte w sercu - dzieje się tak, gdy noworodek ma rozproszony sinica skóra Jednak ten objaw jest ważny, aby odróżnić się od innych chorób.

Echokardiografia serca

Często podczas przeprowadzania USG serca znajduje się otwarte okno między przedsionkami. Zaleca się echokardiografię dopplerowską. Ale jeśli wymiary okna są małe, wówczas nie będzie możliwe określenie takiej patologii za pomocą wskazanej techniki.

W celu wykrycia otwartego owalnego okna wykonuje się echokardiografię przezprzełykową. W trakcie tego badania można znaleźć okno, które zamyka je, aby określić objętość przetaczającej się krwi. To badanie umożliwia przeprowadzenie diagnostyki różnicowej choroba serca.

Metodą informacyjną jest również angiokardiografia. Jednak ta metoda, podobnie jak poprzednia, jest stosowana tylko w specjalistycznych klinikach kardiologicznych.

Czy możliwe jest wybranie określonych zawodów dla osób z tą anomalią?

Jeśli dana osoba ma zdiagnozowaną tę patologię, nie powinna ćwiczyć niektórych rodzajów działań, ponieważ zagrażają życiu.

Nurek

Zawód ten jest niebezpieczny, ponieważ gdy szybko nurkujesz na imponującą głębokość, gazy we krwi stają się pęcherzykami. Wnikają w tętnice przez lewy lewy bocznik owalnego okna. To może sprowokować zator i odpowiednio śmierć. Takie osoby nie powinny podejmować nurkowania amatorskiego.

Inne zawody związane z przeciążeniem

Z podobnego powodu ludzie z otwartym owalnym oknem nie powinni wybierać zawodu pilota, astronauty, kierowcy, dyspozytora, operatora, inżyniera, członka załogi łodzi podwodnej itp.

Służba wojskowa

Przy tej patologii nagrody za służbę wojskową są ograniczone, ponieważ przy zwiększonym obciążeniu bocznik prawostronny i prawdopodobieństwo śmierci z powodu zatorowości rosną. Podczas służby w wojsku żołnierze przechodzą szkolenie związane z poważnymi obciążeniami. Dlatego osoby z taką patologią są klasyfikowane jako grupa ryzyka i są przypisane do kategorii „B” o ograniczonej zdolności do służby wojskowej.

Jak leczyć ten stan?

Taktyka terapii zależy od obecności lub braku objawów.

Jeśli nie ma żadnych objawów

Leczenie nie jest przeprowadzane. Przećwiczona obserwacja przez terapeuty, kardiologa i pediatry, ultradźwięki do oceny dynamiki stanu owalnego okna.

Pod warunkiem, że symptomatologia nie jest wyraźna, ale istnieje ryzyko wystąpienia udaru, ataku niedokrwiennego, zawału serca, choroby kończyn dolnych, powinieneś wziąć leki rozrzedzające krew - Warfaryna, Klopidogrel, Aspiryna.

Jeśli pojawią się objawy

Leczenie chirurgiczne wykonuje się w celu zamknięcia tej wady za pomocą urządzenia zamykającego. Takie leczenie jest praktykowane, jeśli zauważony zostanie wyraźny wypływ krwi z prawej do lewej, jeśli występuje zwiększone ryzyko zator paradoksalny. Jest to również praktykowane jako zapobieganie, jeśli owalne okno jest otwarte dla nurków.

Do cewnika przymocowane jest specjalne urządzenie, po czym wprowadza się je przez żyłę udową do jamy serca. Podczas operacji ćwiczy się wizualne prześwietlenie. Po włożeniu cewnika do owalnego okna okludera urządzenie to otwiera się jak parasol i zamyka otwór. Zastosowanie tej metody leczenia może znacznie poprawić jakość życia osób z tym problemem.

Obecnie naukowcy ćwiczą także inne metody leczenia - na przykład specjalną łatkę wchłanialną. Jest przymocowany do owalnego okna i przez miesiąc stymuluje naturalny proces gojenia niedoboru tkanek. Następnie łatka rozwiązuje się. Ta metoda jest pozytywna, ponieważ pozwala uniknąć procesu zapalnego tkanek wokół okludera.

Popularne Wiadomości

Kategoria Choroba, Następny Artykuł

Dieta na piasek w pęcherzyku żółciowym
Diety

Dieta na piasek w pęcherzyku żółciowym

Ogólne zasady Piasek w woreczku żółciowym (osad żółciowy) definiuje się jako obecność w torbieli żółciowej lepko zawieszonego osadu małych cząstek (kryształów). W rzeczywistości ten stan jest przed kamiennym stadium choroby kamieni żółciowych. W przypadku braku terminowego leczenia mającego na celu normalizację składu chemicznego żółci z reguły zapalenie błony śluzowej pęcherzyka żółciowego łączy się z rozwojem dysfunkcji hipomotorycznej i następuje stopniowe wiązanie kryształów z powstawaniem mikrolitów.
Czytaj Więcej
Dieta miodowa
Diety

Dieta miodowa

Ogólne zasady Miód to bardzo stara i zdrowa uczta. A jeśli kochasz miód, nie masz na niego alergii i chcesz schudnąć, to wspaniałe znalezisko! Dieta miodowa na odchudzanie przez 6 dni pomoże łatwo zrzucić do 5-7 kg nadwagi. Wiadomo, że miód jest inny, a zatem właściwości każdego z nich są również różne.
Czytaj Więcej
Dieta Błonnikowa
Diety

Dieta Błonnikowa

Ogólne zasady Dieta bogata w błonnik jest jedną z odmian niskokalorycznego odżywiania węglowodanów stosowaną w celu zmniejszenia masy ciała, w której nie odczuwa się wyniszczającego głodu. Co to jest błonnik i jakie są jego właściwości, pozwalające osobom stosującym dietę na błonniku osiągnąć utratę wagi?
Czytaj Więcej
Dieta na depresję
Diety

Dieta na depresję

Ogólne zasady Depresja, zgodnie z definicją WHO, jest najczęstszym zaburzeniem psychicznym. Depresję należy jednak odróżnić od zwykłych negatywnych reakcji emocjonalnych i wahań nastroju, które często występują w codziennym życiu zdrowego człowieka i są normą. W depresji z reguły obserwuje się spadek jakości życia pacjenta, cierpi jego adaptacja do świata zewnętrznego, aw ciężkich przypadkach prowadzi to do samobójstwa.
Czytaj Więcej