Choroba

Wyczerpanie nerwowe

Informacje ogólne

Wyczerpanie nerwowe jest bolesnym stanem psycho-emocjonalnym, przejawiającym się w postaci przeciw afektywnych zaburzeń afektywnych, których przyczyną jest ciągłe napięcie moralne i nerwowe, wyczerpujące wewnętrzne rezerwy psychofizjologiczne ludzkiego ciała.

Z reguły takie patologiczne zaburzenia emocjonalno-wolicjonalne powstają w wyniku trudnych sytuacji życiowych (nieregularna praca, ciągły stres, brak odpowiedniego odpoczynku itp.) I negatywnie wpływają na zdrowie osoby i wszystkie inne aspekty jej życia. Oznaki i objawy wyczerpania nerwowego można wyrazić jako skrajną depresję i skrajną nerwowość, a także połączyć te graniczne zaburzenia nastroju.

Wpływ wyczerpania nerwowego na ciało

Oczywiście takie emocjonalne wyczerpanie psychiki (szczególnie w przebiegu przewlekłym) nie może wpłynąć na fizyczne samopoczucie osoby. Na tym tle mogą rozwinąć się inne, czasem dość poważne, patologie układu pokarmowego, reprodukcyjnego, sercowo-naczyniowego, hormonalnego i innych układów ludzkiego ciała. Aby uniknąć takich negatywnych konsekwencji, musisz wiedzieć, co powoduje wyczerpanie nerwowe i moralne, jak się objawia, jak złagodzić stres emocjonalny i jak wyjść z wyczerpania układu nerwowego. W poniższym artykule postaramy się szczegółowo rozważyć podstawowe przyczyny, objawy i leczenie stresu nerwowego, a także przedstawimy zalecenia dotyczące jego zapobiegania.

Patogeneza

W związku z „szalonym” rytmem współczesnego życia stres psycho-emocjonalny towarzyszy prawie każdej współczesnej osobie, w tym młodzieży i małym dzieciom, ale wpływa na wszystkich na różne sposoby. Dla niektórych osób, które potrafią przystosować się do codziennych stresujących sytuacji, pozostawanie w takim stanie staje się normą, a nawet pomaga im zdobyć siłę i pokonać trudności życiowe. Inni wręcz przeciwnie, nie wytrzymują stałej presji domowej i roboczej, codziennej równowagi na granicy swojej siły, co ostatecznie powoduje wyczerpanie psychiczne i moralne.

Ten bolesny stan jest oparty na stres psychoemocjonalny, która jest reakcją organizmu ludzkiego na ekstremalne obciążenia, które wyczerpują wszystkie istniejące rezerwy układu nerwowego. Dla samego człowieka początek tego wydarzenia może pozostać niezauważony, ale od tego momentu negatywne objawy napięcia nerwowego będą stopniowo i nieuchronnie narastać. W przeważającej części manifestują się zaburzenia emocjonalne o charakterze depresyjnym lub agresywnym. Z jednej strony takie zaburzenia afektywne mogą objawiać się atakami przygnębienia, melancholii, niepokoju, a z drugiej - wybuchami drażliwości, gniewu itp. Z biegiem czasu objawy wegetatywne z narządów i układów organizmu, których funkcjonowanie zostało uszkodzone z powodu dezorganizacji procesu ich regulacji nerwowej, mogą dołączyć do częstych zmian nastroju.

Przede wszystkim cierpi układ odpornościowy, znacznie zmniejsza odporność organizmu na infekcje bakteryjne, wirusowe i inne. Następnie wyczerpanie psychiczne negatywnie wpływa na funkcjonowanie narządów trawiennych, wywołując rozwój różnych zaburzeń i patologii erozyjno-wrzodziejących.

Często występują problemy z funkcjonowaniem układu sercowo-naczyniowego w postaci zaburzeń rytmu serca, bólu za mostkiem, skoków ciśnienie krwi. Ponadto dość często obserwuje się powikłania gruczołów dokrewnych, co narusza prawidłową produkcję wielu hormony, w tym narządów płciowych. Szczególnie zauważalne są takie wtórne hormonalne oznaki wyczerpania nerwowego u kobiet. Ponadto wszelkie inne narządy i układy ludzkiego ciała mogą być zaangażowane w proces patologiczny i zaostrzać istniejące choroby przewlekłe.

Ogólnie wyczerpanie nerwowe przechodzi przez trzy etapy jego rozwoju:

Hipersteniczny

Początkowy etap bolesnego stanu, w którym zaburzenia emocjonalne objawiają się głównie w postaci nasilonego konfliktu i drażliwości, ogólnego spadku siły fizycznej i zdolności umysłowych, zaburzeń w zwykłym cyklu snu i nocnego odpoczynku.

Takiemu napięciu nerwowemu często towarzyszy zawroty głowy, dusznośćmięsień i bóle głowyszumy uszne itp. Zwykłe zjawiska fizyczne i sytuacje otaczające osobę są postrzegane w nieodpowiedni sposób. Na przykład tacy pacjenci mogą unikać ostrych dźwięków, intensywnego oświetlenia i unikać interakcji z bliskimi i współpracownikami. W atmosferze pracy ich uwaga jest rozproszona, trudno jest im się skoncentrować i właściwie wykonywać zadania zarządcze.

Z reguły negatywne objawy wyczerpania nerwowego w pierwszym etapie można usunąć za pomocą pełnego odpoczynku (wakacji) i / lub biorąc płuca środki uspokajająceJednak w tym celu konieczne jest rozpoznanie rozwijającej się choroby na czas.

Irytująca słabość

W drugim etapie wyczerpanie emocjonalne i związane z nim bolesne objawy znacznie się nasilają. W tym czasie pacjenci doświadczają częstych i ostrych wahań nastroju, przypominających sezonowe zaburzenie afektywnekiedy okresy ostrego temperamentu i drażliwości są bardzo szybko zastępowane atakami obojętności i bezsilności. Do objawów autonomicznych (zawroty głowy, duszność, bóle głowy itp.) zaburzenia trawienia, problemy z sercem są dodawane, reakcje alergicznedość często powstaje bezsenność.

Pacjenci podlegają bezpodstawnej niechęci i histerii, wielu z nich nie znajduje nic lepszego niż złagodzenie napięcia nerwowego alkoholem, co w tej sytuacji jest całkowicie bezcelowe i tylko pogarsza sytuację. Proces pracy takich ludzi jest powolny i przerywany, są natychmiast zmęczeni i mogą w każdej chwili zrezygnować z działalności, którą rozpoczęli. Na tym etapie objawy i leczenie wyczerpania układu nerwowego koniecznie wymagają uwagi psychoterapeuty, ponieważ nie można już tutaj zastosować prostych metod przywracania układu nerwowego.

Hiposteniczny

W końcowym etapie tego stanu patologicznego zaburzenie afektywne ludzkiej psychiki przybiera formę depresja apatyczna z krótkimi atakami skrajnej drażliwości. Napięcie emocjonalne osiąga swój szczyt i objawia się uczuciem całkowitej obojętności wobec życia i zaprzeczeniem jego znaczenia.

Pacjenci odczuwają ciągły niepokój, a nawet strach, którym często towarzyszy płacz i napady złości. Można zauważyć tendencje samobójcze. W tym okresie pogarszają się wszystkie istniejące przewlekłe patologie i powstają nowe choroby o różnej genezie. Poważne wyczerpanie nerwowe i fizyczne, a także absolutny brak inicjatywy nie pozwalają takim pacjentom wykonywać żadnej pracy. Po prostu niemożliwe jest przezwyciężenie takich odchyleń w sferze mentalnej bez pomocy specjalisty. Na tym etapie może być konieczne leczenie pacjenta w szpitalu.

Powody

Podstawowymi przyczynami rozwoju wyczerpania nerwowego są sytuacje życiowe związane z przedłużonym lub skrajnym stresem psychicznym, emocjonalnym, fizycznym i / lub psychicznym, które zaburzają niezbędną równowagę między aktywną pracą a odpoczynkiem.

Główne przyczyny wyczerpania nerwowego

Idealnie, aby ludzkie ciało do prawidłowego działania wymagało naprzemiennego wykonywania wszelkiego rodzaju czynności z różnorodnym rozładowaniem, przywracając zużytą energię. W przypadku, gdy osoba stale wydaje więcej energii, niż zyskuje podczas odpoczynku, jej rezerwy energii stopniowo wyczerpują się, co ostatecznie prowadzi do wyczerpania układu nerwowego.

Następujące czynniki są głównymi czynnikami wywołującymi ten stan chorobowy:

 • trudne warunki pracy (nadmierne obciążenia psychiczne, fizyczne i inne);
 • monotonna i nudna działalność (monotonne wykonywanie niezadowalających działań);
 • ciągły lub silny stres (rozwód, śmierć krewnych itp.);
 • czynniki drażniące w życiu codziennym (konflikty w rodzinie, w miejscu pracy itp.);
 • ciężkie i przewlekłe choroby o różnej etiologii;
 • chroniczny brak snu i niedożywienie;
 • brak i ciągłe poszukiwanie źródeł utrzymania;
 • poporodowa i menopauza (dla kobiet).

Z kolei istnieją kategorie osób najbardziej predysponowanych do rozwoju załamań nerwowych. Grupa podwyższonego ryzyka dla powstania tego stanu chorobowego obejmuje:

 • ludzie genetycznie predysponowani zaburzenia afektywne i inne patologie sfery mentalnej osoby ludzkiej;
 • starsi i odpowiedzialni pracownicy ze stałym ciężarem odpowiedzialności;
 • pacjenci z chorobami hormonalnymi i onkologicznymi;
 • osoby łatwo ranne i wrażliwe;
 • licealiści i uczniowie doświadczający znacznego stresu intelektualnego;
 • pierworodne młode matki;
 • ludzie narażeni alkoholizm i inne szkodliwe uzależnienia;
 • osoby w warunkach izolacji społecznej.

Objawy wyczerpania nerwowego

Na początku powstawania tej patologii oznaki wyczerpania układu nerwowego przypominają zwykły przepracowanie i dlatego raczej trudno jest je rozpoznać na czas. W tej chwili zaburzenia afektywne są łagodne, a wtórne objawy wegetatywne mogą w ogóle nie wystąpić.

Z tego powodu diagnoza „wyczerpanie nerwowe„W początkowej fazie choroby rzadko jest umieszczana. Z reguły chorobę tę diagnozuje się na drugim lub trzecim etapie jej rozwoju, kiedy na pierwszy plan wysuwają się objawy wyczerpania emocjonalnego i różnych bolesnych zaburzeń psychosomatycznych.

Drażliwość

Podstawową i najbardziej wyraźną oznaką wyczerpania nerwowego, nawet na początku jego powstawania, jest niemotywowana drażliwość, która pojawia się z jakiegokolwiek nieistotnego powodu, a nawet bez niego. Chory może być znacznie zdenerwowany zarówno swoimi działaniami, jak i zwykłymi działaniami osób wokół nich, w tym najbliższych członków rodziny. Taka niestabilna emocjonalnie osoba może stracić kontrolę i „wybuchnąć” z jakiegokolwiek drobiazgu, nie zdając sobie sprawy z nieadekwatności swojego działania w odniesieniu do źródła irytacji. Zazwyczaj wybuchy takiej agresji są krótkotrwałe, a po nich pacjent odczuwa depresję i depresję.

Zmęczenie

Objawom zmęczenia nerwowego zawsze towarzyszy uczucie ciągłego zmęczenia, które nie znika nawet po długim odpoczynku lub długim śnie. W godzinach porannych po przebudzeniu pacjenci z wyczerpaniem układu nerwowego odczuwają już osłabienie, które rośnie tylko w ciągu dnia. Szybkie ogólne zmęczenie i miastenia (osłabienie mięśni) występuje przy niewielkim wysiłku fizycznym i psychicznym.

Zmniejszenie koncentracji

U pacjentów z tą diagnozą koncentracja uwagi jest znacznie zmniejszona, co negatywnie wpływa na ich poród i czynności domowe. Tacy pacjenci są często rozproszeni i nie mogą wyraźnie skoncentrować się na wykonywaniu nawet trywialnych zadań. Ich procesy myślenia są strome, niestałe, a czasem otwarcie nieodpowiednie w stosunku do istniejącej sytuacji.

Nadwrażliwość

W przypadku wyczerpania nerwowego percepcja sensoryczna osoby ulega znacznemu pogorszeniu, co prowadzi do bolesnego postrzegania wcześniej zewnętrznych czynników drażniących. Słuch tych pacjentów cierpi nawet na ciche dźwięki, zmysł zapachu odrzuca ich ulubione zapachy, a oczy gwałtownie reagują na umiarkowane oświetlenie. Z kolei znacznie zwiększa wrażliwość emocjonalną. Pacjent staje się przesadnie drażliwy, płaczliwy i sentymentalny.

Zaburzenia snu

Wraz z objawami chronicznego zmęczenia i pomimo tego napięcie nerwowe negatywnie wpływa na nocny odpoczynek. Pacjentów nękają problemy zarówno w związku z procesem zasypiania (zamieszanie w myślach zapobiega zasypianiu), jak i pod względem jakości samego snu (pacjenci mają koszmary senne).

Zmniejszenie samooceny

W okresie choroby często odwiedzane są przez nieuzasadnione niepokojące myśli i obawy dotyczące nawet dobrze znanych zjawisk i sytuacji. Wielu pacjentów ma obsesyjne fobie związane z rozwojem nieuleczalnej choroby i / lub nadejściem nagłej śmierci. W tym stanie pacjenci skrupulatnie szukają nieistniejących wad fizycznych i niepełnosprawności intelektualnej, co ostatecznie prowadzi do utraty pewności siebie.

Osłabienie libido

Wyczerpanie nerwowe prowadzi do zmniejszenia pożądania seksualnego u pacjentów obu płci. Takie negatywne objawy u kobiet objawiają się głównie utratą zainteresowania seksem i swędzeniem pochwy oraz mężczyzn przedwczesny wytrysk i zaburzenia erekcji.

Bóle głowy

Bardzo często towarzyszą pacjentom z zaburzeniami nerwowymi bóle głowy i zawroty głowy. W tym przypadku obserwuje się bolesne odczucia, które koncentrują się głównie w okolicy płatów skroniowych i gałek ocznych.

Zaburzenia psychosomatyczne

Wraz z postępem choroby, jako objawy wtórne, mogą wystąpić zaburzenia z głównych narządów i układów ludzkiego ciała. W większości przypadków obserwuje się zaburzenia rytmu serca, wysypki skórne i śluzowe, nadciśnienie tętniczeból kolki, stawów i mięśni.

W tym samym czasie wszystkie przewlekłe patologie i reakcje alergiczne. U pacjentów gwałtownie maleje apetyt, zaczynają się problemy z włosami i powłokami paznokci.

Testy i diagnostyka

W krajach byłego Związku Radzieckiego diagnoza wyczerpania nerwowego jest przywilejem psychoterapeuty lub psychiatry, który w oparciu o dostępne objawy negatywne, dynamiczne monitorowanie, zapisywanie historii i specjalne testy, może rozpoznać tę bolesną chorobę wśród siebie.

Diagnoza różnicowa w tym przypadku jest bardzo ważna, ponieważ objawy tej choroby są bardzo podobne do innych patologii o charakterze psychologicznym, neurologicznym i somatycznym. W tym celu specjalista wyznacza pacjentowi różne dodatkowe analizy i badania laboratoryjne i instrumentalne.

Dlatego pacjent musi przejść / przekazać:

 • analiza moczu i krwi (biochemiczny, rozszerzone itp.);
 • elektrokardiografia;
 • ocena hormonalna;
 • testy immunologiczne;
 • elektroencefalografia;
 • podwójne skanowanie naczyń krwionośnych;
 • analizy zawartości substancji odurzających i innych silnych substancji;
 • Ultradźwięki różnych narządów i układów.

Ponadto lekarz diagnostyczny może według własnego uznania przepisać inne badania, które pomogą potwierdzić lub obalić rzekomą diagnozę.

Test wyczerpania nerwowego

W przypadku podejrzenia przeciążenia układu nerwowego w domu lub bliskiego krewnego możesz indywidualnie zastosować specjalne testy online, które mają na celu określenie odchyleń w psychice człowieka. Na przykład samopomoc w identyfikowaniu znaków depresja i nerwowe wyczerpanie Test Becka, które można łatwo znaleźć w Internecie. Ten test jest rodzajem kwestionariusza (kwestionariusza), który obejmuje szereg różnorodnych pytań, na które subiektywne odpowiedzi dają dość dokładną ocenę energii i potencjału umysłowego osoby.

W zależności od liczby punktów otrzymanych przez osobę po zdaniu tego testu bardzo prawdopodobne jest sprawdzenie jej obecności lub nieobecności stan depresyjny. Potwierdzając podejrzenia wyczerpania nerwowego, zdecydowanie powinieneś skontaktować się ze specjalistą, który musi postawić dokładną diagnozę i, jeśli to konieczne, zalecić odpowiednie leczenie. We współczesnym społeczeństwie o wysokim stresie psychicznym i emocjonalnym nie będzie dla każdego miejsca nawyk, aby od czasu do czasu poddawać się takim testom w celu zauważenia objawów zmęczenia nerwowego w czasie i nie dać chorobie szansy przejścia w fazę przewlekłą.

Leczenie wyczerpania nerwowego

Przede wszystkim należy pamiętać, że leczenie wyczerpania nerwowego wymaga zintegrowanego podejścia, a zatem przed złagodzeniem stresu emocjonalnego za pomocą leków należy podjąć następujące proaktywne kroki w kierunku postępu tej patologii:

 • Aby wykryć i, jeśli to możliwe, całkowicie wyrównać pierwotną przyczynę stanu chorobowego (konflikty w rodzinie i miejscu pracy, uraz psychiczny, stresujące sytuacje itp.).
 • Postaraj się znormalizować nocny odpoczynek (śpij przez co najmniej 8 godzin, idź spać i wstań o określonej porze dnia, unikaj wieczornego objadania się, picia kawy itp.).
 • Zreorganizuj swój reżim pracy w taki sposób, aby aktywna praca umysłowa i / lub fizyczna przeplatała się z relaksującym odpoczynkiem (wykonywanie ćwiczeń, robienie krótkich przerw w pracy, nie unikanie przerwy na lunch itp.)
 • Ćwicz (chodź na świeże powietrze, zacznij chodzić na siłownię, basen itp.).
 • Ustanawiaj systematyczną dietę pełną i bogatą witaminy dieta (owoce, warzywa itp.).
 • Zorganizuj spokojną, relaksującą atmosferę w domu (słuchaj muzyki klasycznej, angażuj się w medytację, jogę itp.).

Lekarze

Specjalizacja: psychoterapeuta / psychiatra / psycholog

Chananyany Siergiej Aleksandrowicz

10 recenzji2500 rub.

Kutuzow Ruslan Rafailowicz

3 recenzje2,000 rub.

Pankratova Irina Nikolaevna

2 recenzje1000 rubli więcej lekarzy

Leki

FitosedNovo-PassitDiazepamLorazepamPhenibutPiracetamAlprazolamNalewka z walerianyActoveginBerlitionDialiponCavintonTanakanWinpocetynaMexidolNeurovitanMilgammaVitrum SuperstressDuovitCytykolina

Leki na napięcie nerwowe powinny być przepisywane wyłącznie przez specjalistę w dziedzinie psychoterapii. W celu złagodzenia negatywnych objawów depresyjnych najczęściej stosuje się:

 • Witaminy z grupy B (Neurovitan, Milgamma, Bekovit itp.) oraz złożone preparaty, w tym witaminy A., Z, D., E (Vitrum Superstress, Duovit itp.) - są niezbędne do pełnego funkcjonowania układu nerwowego jako całości.
 • Środki poprawiające krążenie krwi i eliminujące niedotlenienie mózgu (Cavinton, Tanakan, Winpocetyna, Mexidol itp.) - łagodzi skurcz naczyń, normalizuje krążenie mózgowe, zmniejsza lub całkowicie eliminuje bóle głowy.
 • Leki metabolizujące tkankę mózgową (Actovegin, Berlition, Dialipon itp.) - przyspieszają procesy metaboliczne, wykazują działanie neuroprotekcyjne.
 • Środki uspokajające ziołowe (Nalewka z macicy i waleriana, Fitosed, Novo-Passit itp.) - wyrównuje napięcie nerwowe, korzystnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy, poprawia sen.
 • Leki o działaniu nootropowym (Piracetam, Phenibut, Cytykolina itp.) - może być przepisany tylko przez lekarza prowadzącego, ponieważ ich stymulujące działanie psychiczne może zaostrzyć niektóre istniejące objawy.
 • Leki przeciwdepresyjne z serii benzodiazepin (Diazepam, Alprazolam, Lorazepam itp.) - podobnie jak w poprzednim przypadku, są one stosowane wyłącznie na zalecenie specjalisty i pod jego ścisłą kontrolą w celu poprawy nastroju i złagodzenia uczucia niepokoju i lęku.

Procedury i operacje

Profesjonalny psycholog pomoże poprawić ogólną kondycję układu nerwowego i wyzdrowieć po jego wyczerpaniu, zajęcia, które będą doskonałym dodatkiem do terapii lekowej. W zależności od sytuacji specjalista w tej dziedzinie może wyznaczyć ćwiczenia grupowe pacjentów w celu złagodzenia stresu emocjonalnego, indywidualnych ćwiczeń psycho-gimnastycznych i innych niezbędnych środków, które jego zdaniem przyczyniają się do szybkiego powrotu do zdrowia.

Ponadto osoba z wyczerpaniem nerwowym skorzysta z masażu relaksacyjnego, który złagodzi zmęczenie psychiczne i kojące sesje akupunkturasprzyja ogólnemu pokojowi.

Leczenie środkami ludowymi

Alternatywne przepisy, które mają korzystny wpływ na układ nerwowy, można stosować w połączeniu z terapią główną w późnych stadiach choroby lub zamiast niej w początkowych stadiach jej rozwoju. Przyjmowanie takich funduszy musi być uzgodnione z lekarzem, ponieważ ich działanie i działanie przepisanych leków mogą przekraczać dopuszczalną normę.

Spośród różnorodnych alternatywnych metod łagodzenia napięcia nerwowego można wyróżnić:

Flask of Valerian

Przygotowane z kłączy tej rośliny, nalegając 2 łyżeczki. surowce w 250 ml wrzącej wody. Przez całą noc powinieneś przechowywać ten napar w termosie, a następnie użyć go przed posiłkami na 1 łyżkę. l maksymalnie 4 razy w ciągu 24 godzin.

Nalewka Astragalus

Do jego przygotowania potrzebujesz 1,5 łyżki. l suszyć surowce przez 2 godziny, nalegać na 250 ml wrzącej wody. Następnie nalewkę można pobrać w 2 łyżkach. l cztery razy dziennie przed posiłkami.

Herbata rumiankowa

W szklance wrzącej wody należy zaparzyć 1 łyżeczkę. suszone kwiaty rumianku, dodaj do nich podobną ilość świeżego miodu i pij bezpośrednio przed pójściem spać. Nawiasem mówiąc, sam miód owocnie wpływa również na ludzki układ nerwowy.

Napar początkowej czerni

To narzędzie jest przygotowywane z kłączy i liści rośliny przez ich półtorej godziny na parze w stosunku 1 łyżki. l surowce na 500 ml wrzącej wody, po czym są spożywane 100 ml cztery razy dziennie przed posiłkami.

Nalewka z arcydzięgla

W 500 ml wrzącej wody konieczne jest ugotowanie 1 łyżki. l kłącza arcydzięgla, nalegaj na 2 godziny, aw formie ciepła trzy razy dziennie, wypij 100 ml przed posiłkami.

Węzeł rdestu

Trawa tej rośliny w ilości 1 łyżki. l gotowane w 500 ml wody, pozostawione na 1,5 godziny do zaparzenia i 100-150 ml przyjmowane doustnie przed posiłkami 3-4 razy dziennie.

Zapobieganie

Aby zapobiec wystąpieniu wyczerpania nerwowego, musisz postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami:

 • staraj się nie przepracowywać własnego ciała i we wszystkich sytuacjach stawiaj swoje zdrowie na pierwszym miejscu, a nie pracuj;
 • Unikaj stresujących sytuacji i naucz się traktować je filozoficznie;
 • relaksować się tak często, jak to możliwe, słuchać spokojnej muzyki klasycznej, wymyślić ciche hobby, częściej odwiedzać świeże powietrze;
 • angażuj się w introspekcję, nie kumuluj w sobie gniewu, urazy i innych negatywnych emocji, otaczaj się ludźmi o pozytywnych poglądach;
 • rozwiązuj wszystkie istniejące problemy konsekwentnie, z rozwagą i bez pośpiechu;
 • Nie zapominaj o pełnym naturalnym (bez leków) śnie i prawidłowym odżywianiu;
 • poświęć czas proporcjonalny do aktywności fizycznej twojego zdrowia, preferując ulubione sporty;
 • prowadzić aktywne i regularne życie seksualne;
 • weź prysznic kontrastowy każdego ranka, a po dniu roboczym weź ciepłą kąpiel z uspokajającymi zaróbkami (olejki, zioła);
 • porzućcie wszystkie złe nawyki (palenie, alkohol itp.).

Nerwowe wyczerpanie u kobiet

Według statystyk, żeńska połowa populacji jest bardziej podatna na różne zaburzenia zdrowia psychicznego, w tym na przeciążenie układu nerwowego. Tendencję do rozwijania takich chorób tłumaczy się cechami hormonalnymi ciała kobiety i obciążeniem domowym, które często nie występuje u mężczyzn.

Wyczerpanie moralne i fizyczne najczęściej prześladuje kobiety w okresach zmian hormonalnych (ciąża, menopauza itp.), a także w trudnych emocjonalnych momentach życia (rozstanie z ukochaną osobą, śmierć bliskich itp.). Ponadto takie zaburzenie psychiczne często występuje u kobiet, które próbują połączyć karierę i obowiązki domowe.

Główne objawy wyczerpania nerwowego u kobiet są na ogół podobne do objawów u mężczyzn, jednak różnią się nieznacznie pod względem zaburzeń narządów płciowych. Oprócz ogólnego zmniejszenia libido u kobiet mogą również wystąpić infekcje pochwy (na przykład drozd), awarie występują w cykl menstruacyjny i inne negatywne objawy ze strony układu rozrodczego.

Zaburzenia emocjonalno-wolicjonalne u dzieci

Wyczerpanie nerwowe objawia się u dzieci jako naruszenie sfery emocjonalno-wolicjonalnej, która kształtuje przyszłą osobowość ludzką ze wszystkimi jej pozytywnymi i negatywnymi cechami. Z tego powodu taki bolesny stan w tym wieku jest podwójnie niebezpieczny zarówno dla rozwoju dziecka, jak i całego jego przyszłego życia.

Głównymi podstawowymi przyczynami wyczerpania układu nerwowego u dzieci są:

 • problemy rodzinne (konflikty rodzicielskie, postępowanie rozwodowe itp.);
 • uraz psychiczny (zastraszanie rówieśników, presja ze strony nauczycieli, rodziców itp.);
 • nadmiernie wysokie wymagania (w badaniach, sporcie itp.);
 • przewlekłe choroby;
 • nadmierne ilości informacji niezbędnych do asymilacji;
 • częste zmiany znajomych, miejsc nauki, zamieszkania itp.

Objawy wyczerpania nerwowego u dzieci są takie same, jak bolesne objawy u dorosłych, dostosowane do poziomu rozwoju fizjologicznego, jednak dość trudno jest zdiagnozować tę patologię w tym wieku. W takim przypadku pediatra będzie musiał wykluczyć wiele innych podobnych problemów charakterystycznych dla okresu dorastania, takich jak: zaburzenie deficytu uwagi, nadpobudliwość, spożywanie alkoholu / narkotyków itp. Leczenie młodych pacjentów będzie również wymagało najwyższej uwagi ze strony lekarza, ponieważ oprócz terapii farmakologicznej i psychoterapii konieczne będzie wyeliminowanie samej przyczyny choroby, co nie zawsze jest możliwe.

W czasie ciąży

Kobiety w ciąży i niedawno rodzące są narażone na zwiększone ryzyko wyczerpania nerwowego, ponieważ w tych okresach życia ich ciało jest w ciągłym stresie, a restrukturyzacja tła hormonalnego stale się odczuwa. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku młodych matek, które nie planowały mieć dzieci i napotykały wiele problemów, na które były całkowicie nieprzygotowane.

Do leczenia patologii nerwowych u takich kobiet należy podchodzić z najwyższą ostrożnością, ponieważ od tego będzie zależeć nie tylko ich dalsze samopoczucie, ale także zdrowie przyszłego lub już urodzonego dziecka. Samoleczenie w tym przypadku jest całkowicie niedopuszczalne. Jedynym właściwym krokiem jest natychmiastowe poszukiwanie wykwalifikowanej pomocy.

Dieta na wyczerpanie nerwowe

Dieta numer 12

 • Wydajność: efekt terapeutyczny w ciągu 2-3 tygodni
 • Daty: 21 dni lub więcej
 • Koszt produktu: 1590-1680 rubli na tydzień

Dieta dla układu nerwowego

 • Wydajność: efekt terapeutyczny po 2 miesiącach
 • Daty: stale
 • Koszt produktu: 1700-1800 rubli tygodniowo

Dieta na depresję

 • Wydajność: efekt terapeutyczny po 1-3 miesiącach
 • Daty: brak danych
 • Koszt produktu: 1700–1800 rub. na tydzień

Właściwe wzbogacone żywienie jest, jeśli nie kluczem do zdrowia ludzkiego układu nerwowego, to przynajmniej jego znaczące wsparcie, ponieważ ciało, które nie otrzymuje niezbędnych składników odżywczych, jest osłabione i podatne na stres.

W przypadku wyczerpania nerwowego pacjent jest najczęściej przepisywany w połączeniu z leczeniem farmakologicznym Dieta numer 12, Dieta na depresję lub ogólne Dieta dla układu nerwowego. Wszystkie produkty w tych dietach są bogate w witaminy i minerały, które mają najbardziej korzystny wpływ na strukturę tkanek nerwowych, przyczyniając się tym samym do szybkiego powrotu pacjenta do zdrowia.

Konsekwencje i powikłania

W przypadku, gdy objawy wyczerpania nerwowego nie zostaną wykryte i zatrzymane na czas, konsekwencje tego bolesnego stanu nie będą długo czekać. Przede wszystkim od takich pacjentów oczekuje się problemów trawiennych (zaburzenia, zmiany erozyjne i wrzodziejące), układ sercowo-naczyniowy (migreny, nadciśnienie tętnicze), reprodukcyjne (zmniejszone libido, impotencja) i inne układy nadwozia.

Zwiększona drażliwość z pewnością wpłynie na atmosferę emocjonalną w domu i pracy, rozpryskując się w ciągłych sytuacjach konfliktowych, które tylko zaostrzą chorobę. Szkodliwe tło psychologiczne może prowadzić do poważnego depresjafobie, rozwójzaburzenie afektywne dwubiegunowe a nawet powodować uczucia samobójcze.

Wielu pacjentów w tym stanie uzależnia się od narkotyków, alkoholu i innych złych nawyków.

Prognoza

Przy wyznaczeniu odpowiedniej terapii i spełnieniu przez lekarza wszystkich instrukcji lekarza prowadzącego rokowanie w leczeniu wyczerpania nerwowego jest korzystne. W zdecydowanej większości przypadków wszystkie negatywne objawy znikają całkowicie, a zdrowie psychiczne osoby osiąga absolutną normę.

Lista źródeł

 • Wasserman L. I., Zhuravel V. A. V. N. Myasishchev i psychologia medyczna. W: Teoria i praktyka psychologii medycznej i psychoterapii. St.Petersburg, 1994.S. 12-25.
 • Zatsepitsky R. A. Psychologiczne aspekty psychoterapii pacjentów z nerwicą. W: Rzeczywiste pytania psychologii medycznej. L., 1974. S. 54-69.
 • Karvasarsky B. D. Neurosis: Przewodnik dla lekarzy. M., 1990.
 • Myasishchev V.N. Psychoterapia jako system środków wywierania wpływu na psychikę człowieka w celu przywrócenia mu zdrowia. W: Psychoterapia chorób nerwowych i psychicznych. L., 1973. S. 7-20.
 • Psychotherapeut Encyclopedia / Ed. B. D. Karvasarsky. SPb., 2000.

Popularne Wiadomości

Kategoria Choroba, Następny Artykuł

Czy sport jest dobry w krytyczne dni?
Książka informacyjna

Czy sport jest dobry w krytyczne dni?

Jeśli kobieta nie ma chorób ginekologicznych i przeciwwskazań do ćwiczeń, treningu nie można anulować. Warto zmniejszyć liczbę powtórzeń ćwiczeń i czas treningu. Jeśli jesteś osłabiony po chorobie lub nie tolerujesz zbyt dobrze ćwiczeń fizycznych, możesz ćwiczyć pilates lub jogę.
Czytaj Więcej
Jak utrzymać wagę po diecie
Książka informacyjna

Jak utrzymać wagę po diecie

Informacje ogólne We współczesnym świecie istnieje niesamowita ilość różnorodnych diet i specjalnych systemów żywieniowych, dzięki którym można skutecznie zmniejszyć masę ciała w pewnym okresie. Jednak żaden z tych systemów nie gwarantuje, że po jego zakończeniu dodatkowe funty nie będą stopniowo wracać.
Czytaj Więcej
Chemia gospodarcza i zdrowie ludzi
Książka informacyjna

Chemia gospodarcza i zdrowie ludzi

Informacje ogólne Chemia gospodarcza w życiu współczesnego człowieka zajmuje tak ważne miejsce, że bez niego nie wyobraża sobie swojej codziennej egzystencji. Wiele takich narzędzi jest używanych w życiu codziennym, ich różnorodność jest po prostu niesamowita: proszek do prania; różnorodne detergenty i środki czyszczące do kuchni i łazienki; chemia do mycia naczyń; środki do czyszczenia lusterek, okien, szkła; środki do czyszczenia dywanów; odświeżacze powietrza; środki odstraszające owady.
Czytaj Więcej